חלוקת הגביש לסקטורים משניים - בין מקטבים מצטלבים
חלוקה פנימית של גבישי הקוורץ לגבישי משנה.