ארגון ומפתוח של מאגרי מידע


קריאת חובה

בטרם תתחיל ללמוד פרק זה, קרא את מאמרה של אורן (1998) על ארגון המידע בכמה סוגים של מאגרי מידע.

הנתונים והמידע המצויים במאגרים הממוחשבים אינם מגובבים בהם באקראי; כדי להקל על המשתמש לאתרם ולבנות ידע בעזרתם, עליהם להיות מאורגנים כך שיהלמו את מטרות הלמידה המשוערות, את מבנה תחום הדעת המטופל במאגר, ואת אופן ייצוגו של הנושא במערכת הקוגניטיבית של הלומד. למשל, מה ההבדל בין ארגון הנתונים על צמחים במאגר מידע שנועד לאפשר זיהוי צמחים (מאגר כזה הוא בעצם מגדיר הצמחים המוכר לנו), לבין ארגון הנתונים במאגר מידע שנועד לאפשר חקירה של בתי הגידול שבהם מתקיימים אותם צמחים? איזה ארגון עדיף במאגר מידע על מדינות בעולם – אלף-ביתי? גאוגרפי? נושאי? איך מיוצג הנושא "בעלי חיים" אצל ילדים? התשובות לשאלות אלה ואחרות תלויות במידה רבה במטרות הלמידה במאגר: האם המאגר ישמש כמקור לנתוני "טריוויה"? או אולי ייעשה בו שימוש לניסוח השערות או לבדיקת תאוריות לגבי עולם התוכן?

תהליך קביעת הקריטריונים שלפיהם יאורגן המידע במאגר קרוי מִפתוח בתהליך זה מתכנן המאגר קובע את עמדתו לגבי תחום התוכן: הוא מחליט מהם התת-נושאים החשובים בו, ובכך מגדיר כיצד הוא תופס את התחום ומהו מבנה הידע שיוצג למשתמש. להחלטה זו יש השפעה גדולה על מידת ההצלחה של המשתמש לאתר מידע ולבנות ממנו ידע. לדוגמה, מייקל ברנרד (Bernard, 1999) בחן את האפקטיביות של ארגון ומפתוח מידע לפי אלף-בית לעומת ארגון ומפתוח מידע לפי נושאים, ומצא שהמשתמשים מצליחים למצוא מידע ביתר קלות במאגרים המאורגנים לפי קטגוריות (נושאים) בהשוואה לאלה המאורגנים לפי אלף-בית. ואולם, מאחר שידע הוא תוצר של פירוש אישי שהלומד נותן לנתונים ולמידע, קשה להגדיר דרך אחת ויחידה לארגן מידע, ובלי קשר לאופן שבו נמפתח את המאגר, תמיד תהיה מידה של אי-התאמה בינו לבין מבני תחום הדעת של משתמש כלשהו. נוימן (Neuman, 1993) הראתה שהבעיות העיקריות שבהן נתקלים לומדים בשימוש במאגרי מידע נובעות מאי-התאמה בין מבנה תחום הדעת המיוצג במאגר לבין אופן ייצוגו בתודעתם של הלומדים (למשל, מאגר מידע היסטורי שאין בו ארגון מידע לפי ממד כרונולוגי יעמוד בסתירה למבנה הדעת שיש לרוב הלומדים לגבי היסטוריה).

בהקשר זה נזכיר כאן את גישת הניהול האישי של מערכות מידע (personal information management system design), המתוארת אצל ברגמן ועמיתיו (Bergman et al., 2004). גישה זו מקורה בעולם המחשבים המתפתח, שבו משתמשי מחשב רבים בונים לעצמם במחשביהם האישיים מאגרים המכילים את הידע האישי שלהם. גישה זו מתארת את הערך המוסף שיש לארגון סובייקטיבי ואישי של מידע, המבוסס על מבנים סובייקטיביים של תחום הדעת המצויים בתודעת המשתמש.

חומר למחשבה

אולי לא חשבת על כך במונחים של מאגר מידע, אך שלל המסמכים שלך, המצויים בספריית My Documents (או במקום אחר) במחשב האישי שלך, הם בעצם מאגר מידע אישי שאתה בונה ומנהל כל הזמן. בחן את המבנה של ארגון המידע האישי שלך במאגר זה. כיצד הוא מאורגן? לפי אילו נושאים? באיזו היררכיה? האם בתכנון מראש (תהליך top-down)? או בתהליך המתפתח עם הזמן ולפי הצרכים (bottom-up)? במה שונים התכנון והבנייה של מאגר זה מתכנונו ומארגונו של מאגר מידע רגיל? כיצד מייצג מבנה ארגון המסמכים ב"מסמכים שלי" את תפיסתך לגבי מבנה תחומי הדעת שבהם עוסקים מסמכים אלה? note_01

note_01את ספריית "המסמכים שלי" במחשב אנו בונים כמבנה בעל ארגון סובייקטיבי לחלוטין, המוכתב על-ידי מבנה הדעת שיש לנו לגבי הנושאים שבהם אנו עוסקים. המבחן ליעילותו של מבנה היררכי זה הוא בקלות ובמהירות שבהן אנו מצליחים לאתר קבצים ששמרנו באחת הספריות. במילים אחרות: מהי מידת ההלימה בין מבנה הדעת הסובייקטיבי שבמוחנו למבנה שיצרנו עבור ארגון המידע?

תרגיל

בחן מפתוח של מאגר
התבונן במפתוח של המאגר מסע בארץ-ישראל שמטרתו לימוד הגאוגרפיה וההיסטוריה של ארץ-ישראל (איור 3). באיזו מידה המפתוח מתאים לנושא? באיזו מידה הוא משרת את הלמידה? איזה סגנון למידה מכתיב המפתוח? חשוב כיצד מפתוח המאגר מגדיר את תפיסתו של מתכנן המאגר בנוגע לתחום התוכן. note_02

note_02המפתוח במאגר אינו מבוסס על חלוקת תחום התוכן לנושאים, אלא הוא מפתוח טכני לפי קטגוריות כמו לקסיקון, קבוצת דיון, מפות. מכיוון שהלומד מגיע לאתר כדי ללמוד על נושא מסוים, היה עדיף למפתח אותו לפי תחום התוכן (למשל, לפי התקופות ההיסטוריות).


איור 3. שיטת המיפתוח במאגר מסע לארץ-ישראל

כאמור, מבחנו העיקרי של מאגר המידע הוא במידת התאמתו של מבנה הידע המיוצג בו למבנה הנכון של תחום הדעת מהבחינה האקדמית, לאופן שבו הידע מאורגן בתודעתו של המשתמש, ולמטרות הלמידה. כן יושפע ארגון המידע במאגר מהנחות המתכננים על מטרות הלמידה ועל מגוון השימושים שיעשו בו הלומדים. יתרונם של מאגרי מידע ממוחשבים על מאגרים המודפסים על כרטסות נייר הוא שהמאגרים הממוחשבים מאפשרים למשתמש להגיע אל אותם פריטי מידע בעזרת כמה שיטות מִפתוח, ובכך הם מאירים היבטים שונים של המידע, מה שמסייע לו לרכוש הבנה מורכבת ורב-ממדית של הנושא (Spiro et al., 1990). וורמן (Wurman, 1989) טען שבעיצובו של מאגר מידע עומדות בפני המתכנן כמה דרכים לקביעת ארגון המידע, ושריבוי שיטות המפתוח במאגר עשוי להוביל ללמידה מעמיקה יותר, שכן הלומד יכול להבנות את הידע בדרכים שונות ומגוונות. הוא הציע מסגרת מושגית המתארת שש דרכים לארגון ומפתוח של מאגרי מידע (היעזר באיור 4):


איור 4. שיטות שונות למִפתוח מידע

חומר למחשבה

לפי אילו שיטות היית מארגן וממפתח את המידע במאגרים האלה:

  • חנות ספרים וירטואלית;
  • מאגר אנציקלופדי ובו נתונים על מדינות בעולם;
  • מאגר מידע על גוף האדם;
  • מאגר מידע של ממציאים והמצאות;
  • מאגר נאומים שנישאו ב"כנסת".