Department of Natural Sciences The Hebrew University of Jerusalem The Open University of Israel Shoham - The Center for Technology in Distance Education home page Continuous Symmetry Measures

אודות


מדדי סימטריה רציפים:
מדד הסימטריה, מדד הכירליות ומדד ההתאמה למבנה

עד כמה רחוקה מולקולה נתונה מסימטריית סיבוב?
עד כמה מולקולה אחת יותר כירלית ממולקולה אחרת?
כמה סימטריה טטראהדרית יש בטטראהדרון מעוות?

אתר זה מספק תשובות לשאלות הללו ולשאלות דומות נוספות. מספר בין 0 ל-100 מציין את המרחק של מבנה נתון ממבנה בעל סימטריה מושלמת, או מתאר כמה כירליות קיימת במבנה או לאיזה פוליהדר המבנה הכי קרוב. שיטת הפתרון לשאלות מסוג זה מבוססת על עקרונות כלליים זהים. העקרונות הכלליים תורגמו לתוכנת מחשב לחישוב המרחק מחבורת סימטריה כלשהי. מתוך מדד זה נגזרים מדדים ספציפיים חשובים:
  מדד לחישוב דרגת הכירליות
  מדד הסימטריה המודד את המרחק מחבורות ואלמנטי סימטריה
  מדד ההתאמה למבנה גאומטרי מוגדר, כדוגמת פוליהדרונים

מדדי הסימטריה הרציפים פותחו בידי פרופ' דוד אבניר, המחלקה לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. הפיתוח מבוסס על עבודת הדוקטורט של ד"ר חגית זברודסקי אל-אור (כיום באוניברסיטת חיפה). אתר זה מהווה פרויקט משותף בין האוניברסיטה העברית בירושלים לבין האוניברסיטה הפתוחה כחלק מהקורס אנליזה של ניסויים (20340) המוצע באוניברסיטה הפתוחה לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בכימיה.

צוות הפיתוח באוניברסיטה הפתוחה:
ד"ר ענבל טובי-ערד - תוכן, ניהול פרויקט
ד"ר דינה יוגב-עינות - תוכן, בקרת איכות
דב גרמייז - תכנות Web
אורי שפי - תכנות Web
רועי שרוני - תכנות Web, עריכת html
איתי הראבן - יעוץ טכנולוגי
זאב פרל - גרפיקה
רחל אהרון שריקי - גרפיקה
יואב ברוייר - עריכה לשונית (עברית)
ברברה גרנט - עריכה לשונית (אנגלית)
גילה חיימוביץ - עריכה לשונית (אנגלית)

צוות הפיתוח באוניברסיטה העברית:
פרופ' דוד אבניר - תוכן
ד"ר דינה יוגב-עינות - תוכן, בקרת איכות
ד"ר מארק פינסקי - פיתוח תוכנות
ד"ר אלכסנדר סטרקין - פיתוח תוכנות
שאדי להם - פיתוח תוכנות
חיים דריזון - בקרת איכות
all rights reserved The Open University of Israel.