Department of Natural Sciences The Hebrew University of Jerusalem The Open University of Israel Shoham - The Center for Technology in Distance Education home page Continuous Symmetry Measures

קישורים

1. סימטריה מולקולרית
2. מדד הסימטריה
3. המרת קבצים כימיים

1.סימטריה מולקולרית

סימטריה מולקולרית ברשת
אתר שפותח באוניברסיטה הפתוחה במטרה להוות סביבת למידה ממוחשבת להוראת סימטריה מולקולרית. האתר מורכב מאוסף כלים המאפשרים הצגה תלת-ממדית ואינטראקטיבית של מולקולות ואלמנטי הסימטריה שלהן, בליווי הסברים והדגמות דינמיות.

Symmetry Tutorial
אתר זה, שנכתב בידי פרופסור דין ג'ונסטון (Dean Johnston) מ-Otterbein College שבאוהיו, ארה"ב, הוא מקום נהדר להתחיל ללמוד בו על סימטריה. באתר הסברים מפורטים והדגמות של אלמנטי הסימטריה השונים, והוא כולל הרחבות ביישומי הסימטריה בכימיה אי-אורגנית: מבנה גבישים ואיזומרים אופטיים.

3DMolSym
אתר יפהפה ובו מאגר של 48 מולקולות המדגימות את כל חבורות הסימטריה החשובות בכימיה ואלמנטי הסימטריה שבהן. אפשר לראות באתר הנפשות של כל פעולות הסימטריה השונות בכל מולקולה. האתר פותח בידי קבוצה של חוקרים, אנשי חינוך ואנשי מולטימדיה מהמחלקה לכימיה באוניברסיטת אריסטו, סלוניקי, יוון.

סימטריה ברשת - תורת החבורות
באתר זה תוכלו למצוא הסבר תמציתי על אלמנטים ופעולות סימטריה עם הדגמות עבור מספר מצומצם של מולקולות קוויות, מישוריות ותלת-ממדיות. עוד באתר, תרשים זרימה לקביעת חבורת הסימטריה של מולקולה נתונה. האתר נכתב בידי פרופסור ג'יימס טיירל (James Tyrrell) מהמחלקה לכימיה וביוכימיה באוניברסיטת דרום אילינוי, ארה"ב.

טבלאות אופי של חבורות סימטריה
באתר זה טבלאות אופי עבור כל חבורות הנקודה החשובות בכימיה.

2.מדד הסימטריה

prof. David Avnir Hompepage
אתר הבית של פרופסור דוד אבניר. באתר מתואר תהליך פיתוח מדד הסימטריה. כמו כן מוצגות באתר דוגמאות ליישמוים מחקריים בתחום.

Continuous symmetry and chirality measures
אתר מדד הסימטריה של פרופסור דוד אבניר. באתר אפשרויות שונות לחישוב מדדי סימטריה רציפים ללא תצוגה גרפית. האתר כולל גם אפשרות לחישוב בו זמני של מדדי סימטריה לאוסף מולקולות.

3.המרת קבצים כימיים

Vega Online
אתר זה מאפשר להמיר בין קבצים כימיים שונים. התוצאה מתקבלת כטקסט שאותו יש לשמור עם השם המתאים. בין האפשרויות באתר - מחיקת אטומי מימן, מחיקת קישוריות ונרמול קואורדינטות.

Molecular Network - Convert
גרסת הדגמה מקוונת של תוכנת Convert להמרה בין קבצים כימיים. התוכנה מזהה באופן אוטומטי את הפורמט של קובץ המקור. את התוצאה מקבלים בצורה של קובץ להורדה.

Molecular Format Converter
עוד אתר המאפשר המרה בין קבצים כימיים. התוצאה מתקבלת כטקסט אותו יש לשמור עם השם המתאים. האתר מאפשר גם מרכוז המולקולה והסרה או הוספה של אטומי מימן.

Open Babel
תוכנת קוד פתוח, חופשית לשימוש, המשמשת להמרה בין מגוון רחב מאוד של קבצים כימיים. את התוכנה אפשר להוריד למחשב האישי.
all rights reserved The Open University of Israel.