ההתפתחויות המואצות בתחומי טכנולוגיות המידע והתקשורת, ורשת האינטרנט בכללן, מובילות לגיבושן 
של גישות מהפכניות בשיטות ההוראה והחינוך בכלל, ובתחום ההוראה מרחוק בפרט. 
להתפתחויות המהירות הללו גם השלכות תרבותיות על הרגלי הצריכה של הפרט והחברה. 
        
מרכז שה"ם הוקם באפריל 5991 ונועד לסייע לאוניברסיטה הפתוחה להשתלב בפעילות אקדמית 
בינלאומית בתחומי טכנולוגיות מידע בהוראה ובחינוך. 
עיקר פעילותו של המרכז מתמקדת במחקר ובפיתוח של שיטות הוראה המבוססות על טכנולוגיות 
מידע חדשניות, ולהטמעתן בתהליכי הפיתוח של קורסי הלימוד ומערך ההוראה באוניברסיטה 
הפתוחה.  
           
ההיבטים הפדגוגיים של למידה בסיוע טכנולוגיות מתקדמות אינם מגובשים עדיין, ולכן מצויים הכלים 
הטכנולוגיים ואופני יישומם במצב של שינוי מתמיד, הן מהבחינה העיונית והן מהבחינה המעשית. 
                    
כדי להבטיח תאימות מירבית בין שיטות ההוראה המשתנות תדיר ובין צרכי המשתמשים, וכדי לעדכן 
את השימוש המושכל בכל הכלים, באופן הדרגתי, מתרכז שה"ם בעיקר בשני תחומים: 
 
       

א.

זיהוי שוטף של טכנולוגיות עתידיות, וזאת בין השאר, על ידי עריכת ניסויים משותפים עם המגזר התעשייתי;

ב.

פעילות אקדמית שוטפת, תוך שיתוף פעולה עם חברי סגל אקדמי באוניברסיטה הפתוחה ובמוסדות אחרים, הן לצורך פיתוח תשתיות
פדגוגיות המסתייעות בטכנולוגיות מידע מתקדמות, והן לצורך פעילות מחקרית בתחום שילוב טכנולוגיות אלה בחינוך.
          
מן הראוי להדגיש, כי על פי התחזית לשנים הקרובות יהפכו הטכנולוגיות הנוכחיות מאוסף של 
כלים/פלטפורמות ייעודיים ונפרדים למערכת אחת. 
מערכת ההוראה האינטגרטיבית תהיה גמישה ובעלת יכולת התאמה לצרכים האישיים של המשתמשים, 
מרצים וסטודנטים, ולדרישות תחומי הדעת והחומרים.
כיום, כבר נבדקים במרכז שה"ם פרוייקטים רב-תחומיים ובין-תחומיים, הממזגים מספר טכנולוגיות מידע
במערך ההוראה של קורס נתון (למשל, לווין ואינטרנט).
          
           

תמיכה
אתר זה ניתן לצפיה באקספלורר 5.5 ומעלה ברזולוציה 800 * 600
Telem's logo
Copyright ©,The Open University of Israel 1997-2004 All rights reserved
כל הזכויות שמורות© לאוניברסיטה הפתוחה. תשס"ד - 2004