1. סעיף זכויות
עשינו ככל יכולתנו לאיתור בעלי הזכויות של כל החומר ממקורות חיצוניים. אנו
מתנצלים על כל השמטה או טעות, ואם תובא לידיעתנו נפעל לתקנה בהקדם.

2. הזהרה
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או
לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר - כל חלק שהוא
מהחומר שבאתרים אלה. שימוש מסחרי בחומר הכלול באתרים אלה אסור
בהחלט, אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האו"פ.
תמיכה
אתר זה ניתן לצפיה באקספלורר 5.5 ומעלה ברזולוציה 800 * 600
Telem's logo
Copyright ©,The Open University of Israel 1997-2004 All rights reserved
כל הזכויות שמורות© לאוניברסיטה הפתוחה. תשס"ד - 2004