תגובת דיאלס-אלדר (Diels-Alder) היא מודל בסיסי לתגובות בהן שתי מולקולות בעלות מבנה פתוח מתחברות למולקולה בעלת מבנה טבעתי סגור. לתגובות מהסוג הזה יש יישומים רבים בתעשייה הכימית.

על גילוי התגובה ומחקרם בתחום זכו קורט אלדר (Kurt Alder) ואוטו פול הרמן דיאלס (Otto Paul Hermann Diels) בפרס נובל בכימיה בשנת 1950. בשנת 1981 ניתן פרס נובל לכימאים רואלד הופמן (Roald Hoffmann) וקניצ'י פוקוי (Kenichi Fukui) שפתחו, כל אחד בנפרד, תאוריות המסבירות את המנגנון על פיו תגובת דיאלס-אלדר ותגובות דומות הקשורות במבנים טבעתיים יוצאות לפועל.

באופן סכמטי התגובה מתוארת כך: reaction

לפניכם הדמיה של התהליך. שימו לב כי על מנת שהתגובה תצא לפועל על המגיבים להתקרב זה לזה תוך שמירה על סימטרית שיקוף ביחס למישור העגול הצהוב המופיע בהדמיה.