קול קורא

כללי

הצוות האסטרטגי לשימושי טכנולוגיה באו"פ, הגיש לנשיא האוניברסיטה בשנת הלימודים תשס"ח (2007-2008) מספר המלצות לקידום שילובן של טכנולוגיות למידה בקורסים האקדמיים. אחת ההמלצות היא לציין לשבח ולתגמל מרכזי הוראה שהשכילו לשלב בקורס שלהם טכנולוגיות למידה באופן ייחודי ואיכותי.

כנגזרת מעשית של המלצה זו, החליטה ההנהלה להעניק מדי שנה פרס הצטיינות למרכזי הוראה שהפגינו בשנת הלימודים החולפת רמה גבוהה במיוחד של פעילות מתוקשבת בקורס שלהם. הפרסים יינתנו על פעילות מתוקשבת איכותית בכל אחת משלוש הקטגוריות הבאות:

1. איכות האינטראקציה הלימודית המתקיימת באתר הקורס

קטגוריה זו תבחן את טיב האינטראקציה הלימודית שנוצרה באתר הקורס בין כל משתתפי הקורס – צוות ההוראה והסטודנטים.

מדדים להערכת איכות האינטראקציה

 • היקף האינטראקציה הלימודית עם הסטודנטים, ובעיקר בין הסטודנטים לבין עצמם.
 • מעורבותו של המרכז בפורום: אופן התגובה של המרכז לפניות סטודנטים או מנחים; האם המרכז יזם נושאים לדיון; זמן התגובה של המרכז, וכדומה.
 • איכות הנושאים שעלו לדיון בפורום (יושם דגש על תכנים לימודיים).
 • שיעור הסטודנטים שהשתתפו בפורום מתוך כלל הסטודנטים בקורס.
 • שביעות הרצון של הסטודנטים מהאינטראקציה (הן על-פי סקר הערכה והן על-פי התבטאויות בתוך הפורום).
 • מידת האינטראקציה של צוות הקורס, בינם לבין עצמם, בפורום מנחים.

2. שילוב מודל הוראתי מקוון מיוחד בקורס באמצעות טכנולוגיות למידה ייחודיות

קטגוריה זו מתייחסת לפעילות לימודית מקוונת מיוחדת וחדשנית באמצעות טכנולוגיות למידה ייחודיות (אופק, אינטרווייז, וידאו-קונפרנס, ויקי, בלוג, פורום) שיזם המתקשב. ניתן להגיש לקטגוריה זו פעילויות בקורסים שבהם הוצעה מטלה מתוקשבת, שיתופית או כזו המתבססת על האינטרנט, פעילויות בקורסים שבהם התקיימו שיעורים חיים מרחוק לאורך כל הסמסטר, או כל פעילות מקוונת שאינה נכללת במסגרת התפעול השוטף של אתר הקורס.


מדדים להערכת מודל הוראתי מקוון

 • חדשנות המודל הפדגוגי
 • אופני הניהול וההפעלה של פעילות/מטלה/שיעור חי מול הסטודנטים: עיצוב הפעילות/המודל מבחינה פדגוגית; האם הוצגו לסטודנטים מראש הנחיות ברורות; האם וכיצד בוצעה הערכה לפעילות הסטודנטים.
 • שביעות רצון של הסטודנטים, לפי סקר הערכה או לפי משוב בפורום.
 • שיעור הסטודנטים שהשתתפו בפעילות או שעושים בה שימוש.
 • הפוטנציאל ליישום המודל בקורסים נוספים באו"פ.

3. תכנים ושימושיות (Usability) באתר הקורס

קטגוריה זו מתייחסת לתכנים שהוצגו באתר הקורס מבחינת: איכות, גיוון, היקף, ארגון ועיצוב.

מדדים להערכת התכנים וארגונם באתר הקורס

 • איכות התכנים מבחינה אקדמית (מדד זה ייבחן על-ידי נציג מהמחלקה האקדמית).
 • מגוון התכנים באתר (סוג התכנים, אופן הצגתם).
 • האם האתר כלל תכנים מקוונים מיוחדים (כגון לומדה, הרצאות בווידאו, הרצאות קוליות, תרגילים אינטראקטיביים).
 • היקף התכנים שהוצגו באתר.
 • ארגון התכנים באתר – האם הסטודנט יכול היה להתמצא בקלות באתר; האם התקיימה אינטגרציה טובה בין כל פריטי המידע באתר, הן מבחינת סדר הצגת התכנים והן מבחינת השימוש בכלים הטכנולוגיים השונים.
 • עיצוב התכנים באתר – האם התכנים עוצבו בצורה נוחה, ברורה ואסתטית.
 • שביעות הרצון של סטודנטים מהאתר על פי סקרי הערכה.

הנחיות להגשה

 • ה"קול קורא" מיועד למרכזי הוראה או למנחים שמונו לריכוז התקשוב בקורס.
 • את המועמדות יכול להגיש המועמד עצמו או עובד או"פ אחר (בידיעת המועמד).
 • בנימוקי המועמדות צריכה להיות התייחסות לתרומתו הייחודית של המרכז/רכז התקשוב באשר למדדי ההערכה בקטגוריה המוגשת (ניתן להגיש יותר מקטגוריה אחת).
 • את המועמדויות יש להגיש בקובץ Word לפי התבנית המצורפת icon_op.gif
 • את הקובץ המלא יש לשלוח לדואר אלקטרוני tikshuv_prize@openu.ac.il.
 • מועד אחרון להגשה: 16/11/08.


טקס הכרזת המתקשבים המצטיינים

בחודש כסלו תשס"ט (דצמבר 2008) יתקיים טקס הכרזת המתקשב המצטיין בשילוב טכנולוגיות למידה לשנת הלימודים תשס"ח (2007-2008). במעמד זה יוענקו עד שלושה פרסי הצטיינות בגובה 2500 ₪, פרס לכל קטגוריה.


תהליך השיפוט

המועמדות תיבחן על-פי מדדי ההערכה שלעיל.
המועמדים שייבחרו כטובים ביותר יעלו לשלב השני.
המועמדים שיגיעו לשלב השני יזומנו להציג את עבודתם בפני ועדת השיפוט. כמו כן, חברי הוועדה יהיו רשאים לצפות בפעילות שהתבצעה דרך אתר הקורס או הסביבה הטכנולוגית הרלוונטית, ולקבל את תוצאות סקר ההוראה בקורס באם הייתה שם התייחסות לפעילות.


ועדת השיפוט

עדנה טל-אלחסיד – יו"ר הוועדה וראש הצוות לתכנון ועיצוב פדגוגי בשה"ם, פרופ' יורם עשת – ראש מרכז צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה, ד"ר רלי בריקנר – ראש המחלקות להערכה ולהדרכה, ד"ר חגית מישר-טל וליאת פרידלנדר – נציגות סגל ההוראה האקדמי, ד"ר יעל שטימברג – נציגת צוות הוידאו במרכז שה"ם, שלומית זרחוביץ - מרכז שה"ם,
עדי רומנו – נציגת דיקן הלימודים האקדמיים.


להורדת הקול קורא המלא icon_op.gif

 
 
 
שהם אופנט