הנחיות להגשה

  • ה"קול קורא" מיועד למרכזי הוראה או למנחים שמונו לריכוז התקשוב בקורס.
  • את המועמדות יכול להגיש המועמד עצמו או עובד או"פ אחר (בידיעת המועמד).
  • בנימוקי המועמדות צריכה להיות התייחסות לתרומתו הייחודית של המרכז/רכז התקשוב באשר למדדי ההערכה בקטגוריה המוגשת (ניתן להגיש יותר מקטגוריה אחת).
  • את המועמדויות יש להגיש בקובץ Word התבנית המצורפת icon_op.gif
  • את הקובץ המלא יש לשלוח לדואר אלקטרוני tikshuv_prize@openu.ac.il.
  • מועד אחרון להגשה: 16/11/08.

 
 
 
שהם אופנט