שלושה סוגי תאים

מאת: ד"ר דרור בר-ניר
המחלקה למדעי הטבע והחיים, האוניברסיטה הפתוחה

שנים ארוכות היה מקובל לחלק את עולם החי לשניים: תאים חסרי גרעין - פרוקריוטים (Prokaryotes), ותאים בעלי גרעין - איקריוטים (Eukaryotes). בפרוקריוטים נמנו החיידקים והאצות הכחוליות, שכיום מוגדרות כחיידקים כחוליים, ובאיקריוטים נמנו הפרוטיסטה, האצות, הפטריות, בעלי-החיים והצמחים.

החוקר C. Woese ועמיתיו גילו להפתעתם שמשפחת חיידקים אחת - החיידקים המתנוגניים - אינה שייכת לפרוקריוטים, אלא לקבוצה אחרת שהמרחק האבולוציוני שלה מהפרוקריוטים כמעט שווה למרחק האבולוציוני שלה מהאיקריוטים. במשך הזמן התברר שגם משפחות אחרות של חיידקים שייכות לקבוצה זו. כיום (לאחר שתקופה מסויימת היא כונתה "חיידקים קדומים") מכונה הקבוצה הזאת "ארכאונים" (Archaea), ואילו החיידקים "הרגילים" נשארו "חיידקים" (Bacteria). האיקריוטים, שהרכבם לא השתנה, מכונים בשפה המדעית Eukarya (או Eucarya).

על-פי הנתונים המולקולריים, האב המשותף לארכאונים ולאבי האיקריוטים התפצל, כנראה, מאבי החיידקים לפני שחל הפיצול בין הארכאונים לאבי האיקריוטים. על כך תוכלו לקרוא ב"מוצא התא האיקריוטי".

ההבדלים האבולוציוניים בין שלושת סוגי התאים באים לידי ביטוי גם בתכונותיהם. הטבלה שלפניך מציגה את ההבדלים הבולטים ביותר בין התאים.

חיידקים ארכאונים איקריוטים
ממדים 5-0.5 מיקרומטר (בדרך-כלל) 5-0.5 מיקרומטר (בדרך-כלל) 100-10 מיקרומטר (בדרך-כלל)
ממברנת גרעין אין (בדרך-כלל) אין יש
גרעינון אין אין יש
דופן קשיח יש - בנוי גם מפפטידוגליקן יש - חסר פפטידוגליקן אין - חוץ מבתאי פטריות וצמחים
מבנה השומנים בממברנה כוהל הקשור בקשרים אסטריים לחומצות שומניות כוהל הקשור בקשרים אתריים לפיטניל כוהל הקשור בקשרים אסטריים לחומצות שומניות
מספר כרומוזומים אחד (בדרך כלל) אחד יותר מאחד
חלוקת תא בינארית בינארית מיטוזה ומיוזה
שלד תוך-תאי אין (?) אין יש
אברונים המוקפים בממברנה אין אין יש
היסטונים קשורים ל-DNA אין יש יש
רגישות גורמי ההארכה לרעלן הקרמת אינם רגישים רגישים רגישים
רגישות לכלורמפניקול רגישים אינם רגישים אינם רגישים
רגישות לקנמיצין רגישים אינם רגישים אינם רגישים
גודלן של התת-יחידות בריבוזום 30S, 50S 30S, 50S 40S, 60S
אינטרונים אין (בדרך-כלל) אין/יש יש
נוקליאוטידים מיוחדים ב-tRNA תימין ב-common arm, במרבית הסוגים dihydrouracil אין תימין ב-common arm רק בסוג אחד dihydrouracil תימין ב-common arm, במרבית הסוגים dihydrouracil
tRNA תחילי נושא פורמיל מתיונין מתיונין מתיונין

לקריאה נוספת:
Woese, C.R., "Archaebacteria", Scientific American (June 1981) pp. 94-106.
המאמר עוסק בארכאונים, במעמדם האבולוציוני ובקשרים האבולוציוניים בינם לבין החיידקים והאיקריוטים.