צוות הקורס השנתי (20214)מרכז ההוראה:

דרור בר-ניר Ph.D.
דואר אלקטרוני: drorb@openu.ac.il
ביחידה האקדמית בירושלים, הגן הטכנולוגי, חדר 55, בטלפון 02-6773318,
בימי ב ו-ד ברעננה, בבניין האקדמיה, חדר 243, בטלפון 09-7781750.
שעות הקבלה: ימי ג, 14:00-10:00, בטלפון 02-6773318,
ובימי א, בשעות 23:00-21:30, בטלפון 02-6414227.
סקייפ: dror-bn פקס: 02-6789124מנחה בקבוצה הארצית (630-01 - בקמפוס רמת אביב):

לילך גלזר M.Sc.
דואר אלקטרוני: lilahg@bgu.ac.il
כתובת למשלוח המטלות: הרימון 3/9 רחובות.
שעות הנחייה טלפונית: ימי ד, 20:00-21:00, בטלפון 054-9981245.

מנחה בקבוצה הארצית (630-02 - בקמפוס רמת אביב):

טובה מורד M.Sc.
דואר אלקטרוני: morad77@netvision.net.il
כתובת למשלוח המטלות: העצמאות 47 פתח תקוה 49379.
שעות הנחייה טלפונית: ימי ה, 23:00-21:00, בטלפון 03-5354926.
מנחה בקבוצה החיפאית (355-01 - קמפוס בית בירם):

גילה עמרי Ph.D.
דואר אלקטרוני: gila.omri@gmail.com
כתובת למשלוח המטלות: ת.ד. 336, טבעון 36100.
שעות הנחייה טלפונית: ימי א, 21:00-20:00, בטלפון 04-9535807.


רכזת מנהלתית של המחלקה:

רונה אלון
דואר אלקטרוני: ronaal@openu.ac.il
במזכירות המחלקה למדעי הטבע והחיים, בבנין האקדמיה, חדר 258, ימי א-ה 15:00-09:00, בטלפון 09-7781747. פקס: 09-7780661