מאמרים והשלמות - חובה

לחלק מיחידות הלימוד, מצורפים מאמרי חובה, המהווים חלק מחומר הלימוד של הקורס - מאמרים אלה יקושרו מדף זה במהלך הקורס.
בממ"נים מופיעות גם שאלות המתייחסות למאמרים.
  1. ליחידה 5 מצורף המאמר "The dawn of slime".
  2. ליחידה 10 מצורף המאמר "Let them eat dirt".
  3. ליחידה 12 מצורף המאמר "אנטי אנטיביוטיקה".
Copyright ©, The Open University of Israel, 1997-2007, All rights reserved
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה - 2007-1997
הערות והצעות אנא שלחו ל: webmaster@telem.openu.ac.il