פלייזרים של קוורץ - בין מקטבים מצטלבים
גבישי קוורץ מוארכים, כתוצאה ממעוות.