אופנט
 
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
 
כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2008 
 
יום רביעי, ל' בשבט תשס"ח, 6.2.2008
 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)
 
https://www.openu.ac.il/chais2008  

 

  שימו לב: הסתיים המועד האחרון להגשת הצעות (1.11.07). 
 

קול קורא להגשת מאמרים

מחקרי טכנולוגיות הוראה ולמידה צוברים תאוצה רבה בשנים האחרונות, ומשפיעים על הטמעת טכנולוגיות אלו כאמצעים פדגוגיים.
זו השנה השלישית בה יוזם מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס באוניברסיטה הפתוחה כנס ארצי המיועד לחוקרים ואנשי מקצוע. הכנס ישמש זירת מפגש לדיון, הצגת עבודות והחלפת דעות בין חוקרים ומומחים אחרים העוסקים בתחום. אנו מזמינים אותך להשתתף בכנס ולהגיש הצעה להרצאה או פוסטר שיוצגו בו. 

מטרת הכנס:

לשמש במה להצגת מחקרים העוסקים בטכנולוגיות למידה, ולקדם קיומו של דיאלוג מחקרי-אקדמי על טכנולוגיות אלה.

נושאי הכנס:

 • בחינה אמפירית של מודלים ללמידה בסביבות טכנולוגיות
 • חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות
 • שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך בישראל: תלמידים, מורים ומחשבים
 • משחקים דיגיטליים כסביבות למידה
 • הטכנולוגיה כמגשרת ומצמצמת פערים ומרחקים 
 • בחינת פרדיגמות חדשניות בהדרכה ולמידה בארגונים ובתעשייה
 • טכנולוגיות למידה בשירות אנשים עם  צרכים מיוחדים
 • הבדלי מגדר בשימוש בטכנולוגיות למידה
 • משאבי למידה פתוחים (Open educational resources )
 • בחינת אפקטיביות ההוראה באמצעות כלים ויישומים מונחי-תוכן
 • ייצוגי ידע (Knowledge representation)
 • מודלים חדשניים וטכנולוגיות חדשות בלמידה מקוונת
 • יישומי ווב 2.0 בלמידה
 • ניהול ידע
 • חקר האינטראקציה בין לומדים למחשב
 • היבטים כלכליים, חוקיים ואתיים של שילוב טכנולוגיות בהוראה

 

 

תינתן עדיפות להצגת מחקרים אמפיריים ולדיווחים על בחינת הצלחות או כישלונות בתחום של יישום טכנולוגיות בלמידה. ניתן להגיש הצעות גם להצגת מחקרים תיאורטיים.

אפשר לעיין במאמרים ולצפות במצגות מכנסי צ'ייס הקודמים באתר מרכז צ'ייס: www.chais.openu.ac.il

שימו לב: המועד האחרון למשלוח הצעות להצגה הוא יום חמישי, 1.11.2007 (כ' חשון תשס"ח).

הנחיות להגשת הצעות:


ניתן להגיש הצעות להצגה כהרצאה או כפוסטר.
 להנחיות להגשת הצעות לחצו כאן.

שימו לב! הצעות שיכללו תקציר בלבד ישפטו כמועמדות להצגה כפוסטר.

את ההצעות יש להגיש למזכירות הכנס כקובץ  doc או rtf  מצורף, לכתובת chais-conference@openu.ac.il.


לוח זמנים:

מועד אחרון להגשת מאמרים          1.11.2007
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס   2.12.2007
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס   16.12.2007
כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה   6.2.2008
     
  מאמרים מצגות והקלטות
  תוכנית הכנס
  English Program
  קול קורא
  ועדת התוכנית
  ועדה מארגנת
  הרצאות פרופ' ב. טברסקי
  
  לאתר כנס צ'ייס 2007
  לאתר כנס צ'ייס 2006
 
 
פרטים נוספים:  במזכירות הכנס: 09-7781326  אוסנת צרפתי   ובאתר הכנס