אופנט
 
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
 
כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2008 
 
יום רביעי, ל' בשבט תשס"ח, 6.2.2008
 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
 
https://www.openu.ac.il/chais2008  
  שימו לב: הסתיים המועד האחרון להגשת הצעות (1.11.07). 
 

הגשת הצעות

 
ניתן להגיש הצעות להצגה כפוסטר או כהרצאה, לפי התבנית הבאה:

 1. הצעה להצגה כהרצאה 
  שפת ההצעה: ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
  אורך ההצעה: עד 1500 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים).
  מבנה ההצעה:
  • כותרת ההצעה ותחתיה שם המציעים, השיוך המוסדי (אם ישנו), וכתובת הדואר האלקטרוני. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית עם שמות המציעים והשיוך המוסדי.
  • תקציר (עד 250 מילים). להצעות בעברית יש לצרף תקציר באנגלית. 
  • גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסיה, כלי המחקר, והליך המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן. 
  • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
  • סגנון כתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).
  • להצעה יש לצרף רשימה של 3-5 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
  • מגישי ההצעות שיתקבלו להצגה, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של המאמרים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.
    להורדת התבנית בעברית
    להורדת התבנית באנגלית

 2. הצעה להצגה כפוסטר 
  שפת ההצעה:  ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
  אורך ההצעה:עד 400 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים).
  מבנה ההצעה:
  • כותרת ההצעה ותחתיה שם המציעים, השיוך המוסדי (אם ישנו), וכתובת הדואר האלקטרוני. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית עם שמות המציעים והשיוך המוסדי. 
  • גוף ההצעה: עד 400 מילים. להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר  באנגלית.
  • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
  • להצעה יש לצרף רשימה של 3-5 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
  • מגישי ההצעות שיתקבלו להצגה, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של המאמרים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.
    להורדת התבנית בעברית
    
   להורדת התבנית באנגלית
  • מגישי ההצעות שיתקבלו יכינו פוסטר להצגה חזותית ובנוסף יתבקשו להציג את הפוסטר בעל-פה במשך 3 דקות במושב פוסטרים.


שימו לב!
הצעות שיכללו תקציר בלבד ישפטו כמועמדות להצגה כפוסטר.


את ההצעות יש להגיש למזכירות הכנס כקובץ  doc או rtf  מצורף, לכתובת chais-conference@openu.ac.il.

 

ספר הכנס: 
 
כל המאמרים שיתקבלו להצגה בכנס יקובצו לספר הכנס שיופק בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

תקצירי ההצעות שיתקבלו יפורסמו גם באתר הרשת האירופית ללמידה מרחוק,  EDEN

 (European Distance and E-Learning Network),  http://www.eden-online.org  


לוח זמנים:

מועד אחרון להגשת מאמרים          1.11.2007
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס   2.12.2007
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס   16.12.2007
כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה   6.2.2008
     


 

  כנס 2008
  תוכנית הכנס
  English Program
  טופס הרשמה
  קול קורא
  הגשת הצעות
  ועדת התוכנית
  ועדה מארגנת
  הרצאות פרופ' ב. טברסקי
  
  לאתר כנס צ'ייס 2007
  לאתר כנס צ'ייס 2006
 
 
פרטים נוספים:  במזכירות הכנס: 09-7781326  אוסנת צרפתי   ובאתר הכנס