לשליחת קול הקורא לחבר
אופנט
 
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
 
כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה - 2007 
 
יום שלישי, ב' אדר תשס"ז, 20.2.2007
 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)
 
https://www.openu.ac.il/chais2007  

 


מאמרים מצגות והקלטות
 


הרצאת פתיחה

מושבי הכנס:
שימוש במשאבי למידה  (בוקר)
הערכה בסביבה טכנולוגית  (בוקר)
משחקים והדמיות בהוראה ולמידה (בוקר)
מִיסְרוֹנִים ככלי לאיסוף תגובות הקהל:
שיטה חדשנית לתקשורת בין המרצה לסטודנטים בזמן השיעור-סימפוזיון אינטראקטיבי
 (בוקר)
השתלמות והכשרה (בוקר 2)
היבטים של למידה והוראה בקבוצת דיון(בוקר 2)
היבטים קוגניטיביים של למידה (בוקר 2)
חדשנות חינוכית בבתי-ספר משלבי תיקשוב - סימפוזיון (בוקר 2)
שיתוף ידע ולמידה שיתופית  (צהריים)
אתגרים בהטמעת הוראה נתמכת טכנולוגיה (צהריים)
ייצוגי ידע (knowledge representation) (צהריים)
פוסטרים (צהריים)
שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך (אחר צהריים)
פיתוח ובחינת מודלים של הוראה  (אחר צהריים)
פיתוח יישומים מונחי תוכן  (אחר צהריים)
פיתוח משחקים לימודיים - סדנא (אחר צהריים)
מושב סיכום

___________________________________________________________________________   כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)___________________________________________________________________________

הרצאת פתיחה:

Prof. Terry Anderson, Athabasca University :
Social and Cognitive Presence in Virtual Learning Environments
 
 
  למצגת ההרצאה   להקלטת ההרצאה כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

 

 בחינת פרדיגמות חדשניות בהדרכה - יו"ר: רונן המר, המכללה האקדמית תל-חי  
   כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

Students' Utilization of Instructional Resources in a  Difficult Distance Education Physics Course 

פול גורסקי, אבנר כספי, סמנתה שמידט

 

 כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)
מהי מערכת "חכמה" בעיני תלמידים? מיכל בירן

 

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

שילוב מחשבי כף יד בלמידה במוזיאונים דניאל טרטמברג, אביגיל אורן, דוד מיודוסר

 

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

 
  הערכה בסביבה טכנולוגית-  יו"ר:רלי בריקנר, האוניברסיטה הפתוחה
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

בחינות בגרות מתוקשבות בישראל פיתוח, תפעול והערכת הפעולה טלי פרוינד, יעקב שוורץ, מיכל שמש, חני שלטון, תהילה סנד     

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

סביבה מתוקשבת להערכה מעצבת של הישגים הלנה קימרון, טלי פרוינד, חני שלטון

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

גישה תאורטית לאימות ביומטרי של זהות נבחנים באינטרנט  יאיר לוי, מישל רמים     

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

 
  משחקים והדמיות בהוראה ולמידה -  יו"ר: אלחנן גזית, המכון הטכנולוגי חולון 
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

במושב הטייס: דינמיקה של למידה בסביבת הדמיה של מערכת השמש אלחנן גזית, יואב יאיר, דוד חן   

 

אני, שתיים, שלוש... הרבה! סימולציות שיתופיות ללמידה על מערכות מורכבות שרונה ט. לוי

 

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה) 

למידת מכניקה תוך כדי התנסות חושית בסביבה ממוחשבת גלית בוצר, מרים ריינר

 

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

 
  מִיסְרוֹנִים ככלי לאיסוף תגובות הקהל: שיטה חדשנית לתקשורת בין המרצה
  לסטודנטים בזמן השיעור  - סימפוזיון אינטראקטיבי  -יו"ר: עמרם אשל, אוניברסיטת תל-אביב
 

הרצאה

משתתפים

מאמר

מצגת

הקלטה

סימפוזיון אינטראקטיבי עמרם אשל, איתי מנחם, נירה חטיבה     

 חלק א

 חלק ב

לא צולם

 
  השתלמות והכשרה  - יו"ר: דפנה רבן, אוניברסיטת חיפה
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

התקשוב כתומך בלמידה רציפה בהשתלמות של מורים לפיזיקה חנה ברגר, אסתר בגנו, בת-שבע אלון  

  כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)
הכשרת מורים בסביבה עתירת טכנולוגיה - האם היא מקדמת הוראה בסביבה עתירת טכנולוגיה? נילי מור, אידה היילוייל        כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה) 
תכנית למידה מתוקשבת קבוצתית לרופאי משפחה בשירותי בריאות כללית: ממצאי הערכה יעל אשכנזי, רויטל גרוס, נילי בן-צבי, מיכאל רוזנבלוט

 

   
עמדות סטודנטים, מרצים, ספרנים ומידענים כלפי מקצוע "כלכלת מוצרי מידע" נועה אהרוני, דפנה רבן      
 
   היבטים של למידה והוראה בקבוצות דיון - יו"ר: שיזף רפאלי, אוניברסיטת חיפה
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

סגנונות מנהיגות בסביבות למידה א-סינכרוניות מבוססות-רשת רונית בוגלר, סוניה רוקס, אבנר כספי  

 כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)
הקשר בין תפיסת שלושה מרכיבים של נוכחות חברתית והשתתפות בקבוצות דיון לימודיות   אינה בלאו, אבנר כספי

   כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה) 
הערכת איכות הדיון בקבוצות דיון לימודיות עינת איגר, נעה באומן

   כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)
עדיין מחכה לתשובה? הכרונמיקה של תקשורת מתווכת מחשב כתובה א-סינכרונית יורם קלמן, גלעד רביד, דפנה רבן, שיזף רפאלי    

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

 
  היבטים קוגניטיביים של למידה -  יו"ר:ערן חיות, האוניברסיטה הפתוחה
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

חשיבה טכנולוגית בקרב מהגרים יוצאי אתיופיה שאינם יודעי קרוא וכתוב בישראל ירדן פנטה וגנשטיין, דוד חן  

 
הבנית החשיבה הדיגיטלית בתהליך לימוד של סטודיו לעיצוב   איילת כרמון, אייל ניר

 

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

פיתוח שיתופי של מטאדאטה רחל אור-בך

 

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

הזיקה בין תמיכות מרצה לבין תהליכים מטאקוגניטיביים של סטודנטים בקורס מקוון ריקי רימור, רוני ריינגולד, ענת קלעי

 

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

 
 חדשנות חינוכית בבתי-ספר משלבי תקשוב סימפוזיון  יו"ר: רפי נחמיאס, אוניברסיטת תל-אביב
 

 הרצאה

משתתפים

מאמר

מצגת

הקלטה

סימפוזיון

אלונה פורקוש-ברוך, דוד מיודוסר, רפי נחמיאס, דורית טובין  

לא צולם
 
  שיתוף ידע ולמידה שיתופית -  יו"ר: מיקי רונן, המכון הטכנולוגי חולון
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

עשור ל- WebQuest (חֵקֶרשת) - גם בישראל מורים כמפתחים ומפיצים של חומרי לימוד ברשת מיקי רונן, אשרת בן-זקן, גבי ברג, יהודית גור, לינה קנבסקי, רוית רוטנברג   

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

יישום כישורי עבודת צוות בלמידה בסביבת אינטרנט   זיוה לוי     

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

דגמים להפעלה ולשיתופיות בסביבות ויקי בקורסים אקדמיים עדנה טל-אלחסיד, חגית מישר-טל

 

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

בחירת ממליצים במערכות שיתוף ידע יובל דן-גור    

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

 
  אתגרים בהטמעת הוראה נתמכת טכנולוגיה  - יו"ר: גילה קורץ, אוניברסיטת בר-אילן
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

אימוץ אסטרטגיות הוראה מתוקשבות בקרב סגל אוניברסיטת בר-אילן: ממצאי מחקר ראשוניים גילה קורץ, רונית עובד, נדב רוזנברג, תמי נויטל  

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

שינויים שחלו לאורך זמן בתפיסות מרצים היבטים שונים בשילוב האינטרנט בהוראה ענת שמלא, רפי נחמיאס     

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

השפעת מנהיגות בית ספר על הטמעת טכנולוגיות תקשוב בהוראת מדעים: ניתוח רטרוספקטיבי יהודה פלד, יעל קלי, יהודית דורי

 

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

הוראה מתוקשבת - דרך חיים או מעמסה למורה? אפיון הקצוות של טווח העשייה המתוקשבת של מורים תמר ענבל-שמיר, יעל קלי    

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

 
  ייצוגי ידע (knowledge representation)  - יו"ר: ניצה גרי, האוניברסיטה הפתוחה
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

ללמוד מייצוגי מידע מגוונים: מהמעבדה לסביבת למידה אוטנטית בילי עילם, יעל פויאס  

לא צולם

ההשפעה של למידת ראשית האלגברה בסביבה עתירת מחשב על השימוש שעושים תלמידים בייצוג סימבולי  מיכל טבח, רנה הרשקוביץ    

לא צולם

מודפס או דיגיטלי? קריאה ביקורתית בעידן המידע יורם עשת, ניצה גרי

 

לא צולם

"תלת מימד" כדרך ייצוג יעילה בתפיסת רצף זמן בקרב ילדים עם לקות שמיעה סיגל עדן, דוד פסיג    

לא צולם

 
  פוסטרים  יו"ר: רונית בוגלר, האוניברסיטה הפתוחה                                                         
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

הערכה מתקדמת בהוראה ולמידה מתוקשבת  דן בוכניק, גולן כרמי  

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

קיוונים - כתב העת המקוון האינטראקטיבי של הכשרת המורים בישראל אולז'ן גולדשטיין, ג'ין ורמל, זיוה דויטש, ופא זידאן, תמי זייפרט, שרה פאר, מירי שיינפלד  

הכינוס הווירטואלי הבינלאומי בהכשרת מורים - בעיני המשתתפים אולז'ן גולדשטיין, ג'ין ורמל, זיוה דויטש, ופא זידאן, תמי זייפרט, שרה פאר, מירי שיינפלד

ניתוח והערכה של פיתוח מערכת למידה מבוססת אינטרנט ע"י קונסורציום של בתי ספר אפרת פיטרסה

פרויקט להדרכת מרצים בעבודה בסביבת עבודה טכנולוגית יהודית אברהמי-עינת

סגל ההוראה מתקוון לכנס רב תרבותי אסמאא גנאיים, מירי שינפלד, איליין חוטר

 

יחידת לימוד מבוססת היפרטקסט להוראת המיצג, דרכי ניתוחו ופירושו: תהליכי לימוד והעברה אופיר גורטלר, בילי עילם

מחשב כף יד כזרז לקריאה אקטיבית האמה אבו-קשק, דוד מיודוסר, אביגל אורן    
 
  שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך - יו"ר: שרה גורי-רוזבליט, האוניברסיטה הפתוחה
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

תכנית משולבת מגוון מדיה לטיפוח ניצני אוריינות לשונית ברצף מובנה גן-בית פיתוח, תפעול והערכת התכנית מיכל שלייפר, רחל לוין, טלי פרוינד, חני שלטון, איריס לוין

 

 

גלישה על בטוח: השפעת פעילות מולטימדיה על עמדות ילדים כלפי האינטרנט שלומית בן-שחר, מיטל קסטנבאום, מיקי רונן    

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

 
  פיתוח ובחינת מודלים של הוראה -  יו"ר: יעל קלי, הטכניון
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

כיצד לומדים לעצב סביבות למידה מבוססות מחשב ? מודל הוראה המבוסס על מאגר עקרונות עיצוב והשפעתו על סטודנטים מוסמכים תמר רונן פורמן, יעל קלי    

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

למה התכוון המקוון?הערכת למידה בקורס מקוון בסטטיסטיקה יעל שטימברג, יהודית רם, רגינה ישראלי

 

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

איך להגדיל שימור סטודנטים בתוכניות מוסמך במינהל עסקים הכוללות מרכיב מקוון? ניצה גרי, אור מנדלסון, דוד גפן    

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

 
  פיתוח יישומים מונחי תוכן  - יו"ר:ענבל טובי-ערד, האוניברסיטה הפתוחה
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

פיתוח אנימציות אינטראקטיביות וחקר השימוש בהן ללמידה ולהוראה של שיטות ביוטכנולוגיות מתקדמות חגית ירדן, ענת ירדן

 

כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה)

תפיסה מרחבית של מופעי הירח: שימוש בעקרונות עיצוב לפיתוח מבנית מתוקשבת לתלמידי חטיבת ביניים מיטל הנס, יעל קלי, יואב יאיר    

 

 
  סדנה לפיתוח משחקים לימודיים  -  ישי מור , ניאל ווינטרס
 

 הרצאה

חוקרים

מאמר

מצגת

הקלטה

סדנה

ישי מור , ניאל ווינטרס

חלק א
חלק ב

לא צולם


  מושב סיכום:
  דר' לילך שלו-מבורך, 
האוניברסיטה העברית,
  הטכנולוגיה בשירות הקוגניציה: שיפור הלמידה באמצעות אימון קוגניטיבי של מנגנונים מוחיים  כדי שסרט הווידאו ייפתח במהירות, לחצו על מקש Esc לאחר עליית הדף (בלי להמתין להשלמת הטעינה) 
 
  תוכנית הכנס
  מאמרים מצגות והקלטות
  English Program
  על הכנס
  הגשת הצעות
  וועדת התוכנית
  וועדה מארגנת
  הרצאות פרופ' אנדרסון
  
  אתר כנס צ'ייס 2006
  אתר כנס צ'ייס 2008
 

 

 

פרטים נוספים:  במזכירות הכנס: 09-7781326  אסנת צרפתי