מחלת הפרה המשוגעת בישראל

מאי-יוני 2002

מאת: ד"ר דרור בר-ניר
המחלקה למדעי הטבע והחיים, האוניברסיטה הפתוחה - יוני 2002

בתאריך 26 למאי 2002, חלתה "דלהי" - פרה בת 10 שנים מגזע Holstein, מרפת הצפון, ליד קיבוץ אורטל, המשותפת למספר קיבוצים בגולן, במחלה נוירולוגית שנחשדה בתחילה ככלבת. לאחר כיומיים היא מתה וראשה הכרות נשלח לבדיקה במכון הוטרינרי בבית דגן. בבדיקות שנעשו ב-28 וב-29 במאי נשללה האפשרות שמחלת הכלבת היא שפגעה בפרה והתברר שהפרה נגועה במחלת "ספגת המוח" - (BSE - Bovine spongiform encephalitis) או בשמה הידוע יותר, "מחלת הפרה המשוגעת" (Mad cow disease).

בהתאם לנוהל שנקבע במשרד הבריאות, נשלחו דגימות מוח של הפרה למעבדות לבריאות בעלי החיים (OIE) בשוויצריה (בברן) לאישור נוסף והתשובה החיובית הגיעה לארץ ב-4.6.

זה המקרה הראשון של מחלת הפרה המשוגעת בארץ! זה המקרה השני של מחלת הפרה המשוגעת בארץ שאינה אירופית. המקרה הראשון ארע ביפן.

מבחינה הקלינית המחלה אינה אופיינית: במקרים שאופיינו באירופה התפתחה המחלה באיטיות, תוך שבועות ואף חודשים, ואילו כאן מדובר ביומיים בלבד. גם גיל הפרה (10) אינו אופייני: מרבית הפרות שחלו באירופה היו בגילאי 4-5 שנים.

הפרה שחלתה נקנתה כשהייתה בת שנתיים מרפת החלב של קיבוץ כפר-רופין, שבעמק בית שאן. שלוש פרות נוספות שהגיעו גם הן מכפר רופין באותה שנה (1994) ושני צאצאיה החיים עדיין של הפרה הושמדו. שתי הרפתות הושמו בהסגר, עד שהדגימות ממוחן שנשלחו למכון הווטרינרי לבדיקה, חזרו עם תשובות שליליות.

נוהל החרום שיופעל מעכשיו במשק הבשר הוא כדלהלן:
ויכוח על מקור התקציב להפעלת הנוהל, המתקיים בין שלושת המשרדים הממשלתיים הנוגעים בדבר, הבריאות, החקלאות והאוצר, מעכב את הפעלת הנוהל.

על מחלת ספגת המוח נוכל לקרוא בכתבה של איתן ישראלי וינינה גיטלמן מכתב העת "סינתזיס" (1996)

על הפריונים - אותם גורמים חלבוניים הגורמים למחלות ספגת המוח ולמחלות נוספות נוכל לקרוא בכתבתם של רותי גביזון ואלברט טרבולוס מ"גליליאו":חידת הפריונים (1996). סיכמתי את נושא הפריונים במהדורה החדשה של יחידה 6 בקורס "התא:מבנה ופעילות (2001).

על קיפול חלבונים שגוי ומחלות נוכל לקרוא בכתבתו של איתן ישראלי בכתב העת "סינתזיס" (1996). על מחלת הפרה המשוגעת נוכל לקרוא בכתבה של אביב שחק מ"גליליאו" מי משוגע (2001).

קישורים נוספים:

הפרה הנגועה "דלהי" נולדה בקיבוץ כפר רופין ב-92' - כתבה מ"הארץ" מ-6.6.2002

הופעלה תוכנית למניעת התפשטות "הפרה המשוגעת" - כתבה מ"הארץ" מ-6.6.2002

התבדה חשש לעוד מקרה של "פרה משוגעת"- כתבה מ"הארץ" מ-9.6.2002

אתר מרכזי בנושא "הפרה המשוגעת" - באנגלית

Copyright ©, The Open University of Israel, 1997-2006, All rights reserved
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה - 2006-1997
הערות והצעות אנא שלחו ל: webmaster@telem.openu.ac.il