צלליות לחץ - באור מקוטב מישורית
צלליות לחץ נוצרות בשולי גבישים קשים או פורפירובלסטים. הקוורץ או הפלגיוקלז מועתקים בעת מעוות מאזורי לחץ גבוה לאזורי לחץ נמוך או "צל לחץ" בשולי הגביש. מינרלים אלה "מומסים" במקומות שבהם הלחץ גבוה ומתגבשים מחדש בצל הלחץ בשולי הגבישים הקשים.