לשליחת קול הקורא לחבר
אופנט
 
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
 
כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה - 2007 
 
יום שלישי, ב' אדר תשס"ז, 20.2.2007
 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)
 
https://www.openu.ac.il/chais2007  

 

המחקר בטכנולוגיות להוראה ולמידה צובר תאוצה רבה בשנים האחרונות, ומשפיע על הטמעת טכנולוגיות אלו כאמצעים פדגוגיים.
זו השנה השנייה בה יוזם מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס באוניברסיטה הפתוחה כנס ארצי המיועד לחוקרים ואנשי מקצוע, אשר ישמש מקום מפגש לדיון, הצגת עבודות והחלפת דעות בין חוקרים ומומחים אחרים העוסקים בתחום.
 


נושאי הכנס

 • בחינה אמפירית של מודלים ללמידה בסביבות טכנולוגיות
 • שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך בישראל: תלמידים, מורים ומחשבים
 • חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות
 • הטכנולוגיה כמגשרת ומצמצמת פערים ומרחקים
 • טכנולוגיות למידה בשירות בעלי צרכים מיוחדים
 • הבדלים מגדריים בשימוש בטכנולוגיות למידה
 • בחינת אפקטיביות ההוראה באמצעות כלים ויישומים מונחי-תוכן
 • מודלים חדשניים וטכנולוגיות חדשות בלמידה מקוונת
 • בחינת פרדיגמות חדשניות בהדרכה ולמידה בארגונים ובתעשייה
 • חקר האינטראקציה בין לומדים למחשב
 • היבטים כלכליים, חוקיים ואתים של שילוב טכנולוגיות בהוראתן
 

ספר הכנס
כל המאמרים שיתקבלו להצגה בכנס יקובצו לספר הכנס שיופק בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה .  

דמי הרשמה
ההשתתפות בכנס כרוכה בתשלום שכולל את ספר הכנס, כיבוד וארוחת צהריים לנרשמים.
הרשמה מוקדמת:  01.01.07 - 10.02.07    - 100 ש"ח
הרשמה מאוחרת:  11.02.07 - 20.02.07    - 120 ש"ח
סטודנטים ועובדי או"פ: 50 ש"ח.
התשלום בכרטיס אשראי ובהמחאות בלבד (פרטים בטופס ההרשמה ).
מספר המקומות מוגבל.
שימו לב: ההרשמה באמצעות טופס ההרשמה בלבד.

ביטול ההרשמה:
ניתן לבטל את ההשתתפות בכנס עד לתאריך 14.02.07. דמי ההרשמה יוחזרו בניכוי של 25 ש"ח דמי טיפול.
לאחר מועד זה לא ניתן לקבל החזר.
 

ביום הכנס תתאפשר בחניון הקמפוס חניה מסודרת חינם.  מפת הגעה

לוח זמנים:

מועד אחרון להגשת מאמרים          5.11.2006
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס   16.11.2006
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס   1.12.2006
כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה   20.2.2007
     
  תוכנית הכנס
  מאמרים מצגות והקלטות
  English Program
  על הכנס
  הגשת הצעות
  וועדת התוכנית
  וועדה מארגנת
  הרצאות פרופ' אנדרסון
  
  אתר כנס צ'ייס 2006
 

 

 

פרטים נוספים:  במזכירות הכנס: 09-7781326  אסנת צרפתי   ובאתר הכנס