לשליחת קול הקורא לחבר
אופנט
 
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
 
כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה - 2007 
 
יום שלישי, ב' אדר תשס"ז, 20.2.2007
 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)
 
https://www.openu.ac.il/chais2007  

 

  שימו לב: הסתיים מועד הגשת ההצעות (5.11.06) 
בקרוב ישלחו הודעות על קבלת מאמרים שהוגשו
 

הגשת הצעות

 
ניתן להגיש הצעות להצגה כפוסטר או כהרצאה, לפי התבנית הבאה:

 1. הצעה להצגה כפוסטר
  אורך ההצעה: עד 400 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים).
  מבנה ההצעה:
  • כותרת ההצעה ותחתיה שם המציע או המציעים, השיוך המוסדי (אם ישנו), וכתובת הדואר האלקטרוני.
  • תקציר (עד 400 מילים)
  • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.

 2. הצעה להצגה כהרצאה
  אורך ההצעה:  עד 1,500 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים).
  מבנה ההצעה:
  • כותרת ההצעה ותחתיה שם המציע או המציעים, השיוך המוסדי (אם ישנו), וכתובת הדואר האלקטרוני.
  • תקציר (עד 250 מילים)
  • > גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסיה, כלי המחקר, והליך המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן.
  • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
  שפת ההצעה:  ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
  סגנון הכתיבה:  על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).
שימו לב! הצעות שיכללו תקציר בלבד ישפטו כמועמדות להצגה כפוסטר.
הצעות שיכללו תקציר באנגלית, יפורסמו באתר הרשת האירופית ללמידה מרחוק,
EDEN (European Distance and E-Learning Network)


את ההצעות יש להגיש למזכירות הכנס כקובץ  doc או rtf  מצורף, לכתובת chais-conference@openu.ac.il.


לוח זמנים:

מועד אחרון להגשת מאמרים  

      

5.11.2006 

משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס   16.11.2006
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס   1.12.2006
כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה   20.2.2007
  תוכנית הכנס
  מאמרים מצגות והקלטות
  English Program
  על הכנס
  הגשת הצעות
  וועדת התוכנית
  וועדה מארגנת
  הרצאות פרופ' אנדרסון
  
  אתר כנס צ'ייס 2006
 
 
פרטים נוספים:  במזכירות הכנס: 09-7781326  אסנת צרפתי   ובאתר הכנס