לשליחת קול הקורא לחבר
אופנט
 
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
 
כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה - 2007 
 
יום שלישי, ב' אדר תשס"ז, 20.2.2007
 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)
 
https://www.openu.ac.il/chais2007  

 


תוכנית הכנס

 
09:00-9:30 התכנסות והרשמה
09:30-9:45 ברכות -
  פרופ' מירי סורוז'ון - ראש רשות המחקר, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יורם עשת - ראש מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
9:45-10:30 הרצאת פתיחה
 

Prof. Terry AndersonAthabasca University.
Social and Cognitive Presence in Virtual Learning Environments
 

10:30-11:30 מושב בוקר 1:                
 
1. שימוש במשאבי למידה לתקצירים  
2. הערכה בסביבה טכנולוגית לתקצירים
3. משחקים והדמיות בהוראה ולמידה לתקצירים
4. מִיסְרוֹנִים ככלי לאיסוף תגובות הקהל: שיטה חדשנית לתקשורת
    בין המרצה לסטודנטים בזמן השיעור-
סימפוזיון אינטראקטיבי
     
לתקצירים
11:30-11:45 הפסקה
11:45-13:15  מושב בוקר 2
 
1. השתלמות והכשרה                       לתקצירים
2. היבטים של למידה והוראה בקבוצת דיון                    לתקצירים
3. היבטים קוגניטיביים של למידה לתקצירים
4. חדשנות חינוכית בבתי-ספר משלבי תיקשוב - סימפוזיון               לתקצירים
13:15-14:15 ארוחת צהריים
14:15-15:45  מושב צהריים
 
1. שיתוף ידע ולמידה שיתופית                                     לתקצירים
2. אתגרים בהטמעת הוראה נתמכת טכנולוגיה               לתקצירים

3. ייצוגי ידע (knowledge representation)                             

לתקצירים
4. פוסטרים לתקצירים 
15:45-16:00  הפסקה
16:00-17:00  מושב אחר הצהריים
 
1. שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך                                         לתקצירים
2. פיתוח ובחינת מודלים של הוראה לתקצירים
3. פיתוח יישומים מונחי תוכן לתקצירים
4. פיתוח משחקים לימודיים - סדנא לתקצירים
17:00-18:00  מושב סיכום -
דר' לילך שלו-מבורך, האוניברסיטה העברית,
הטכנולוגיה בשירות הקוגניציה: שיפור הלמידה באמצעות אימון קוגניטיבי של מנגנונים מוחיים
  תוכנית הכנס
  מאמרים מצגות והקלטות
  English Program
  על הכנס
  הגשת הצעות
  וועדת התוכנית
  וועדה מארגנת
  הרצאות פרופ' אנדרסון
  
  אתר כנס צ'ייס 2006