אופנט
 
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
 
כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2009 
 
יום רביעי, כד' בשבט תשס"ט, 18.2.2009
 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)
 
http://chais.openu.ac.il/chais2009  

 

  שימו לב: המועד האחרון להגשת מאמרים הוארך ל- 6.11.08

קול קורא להגשת מאמרים


מחקרי טכנולוגיות הוראה ולמידה צוברים תאוצה רבה בשנים האחרונות, ומשפיעים על הטמעת טכנולוגיות אלו כאמצעים פדגוגיים. זו השנה הרביעית בה יוזם מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה  ע"ש צ'ייס באוניברסיטה הפתוחה כנס מחקרים ארצי המיועד לחוקרים ואנשי מקצוע. הכנס ישמש זירת מפגש לדיון, הצגת עבודות והחלפת דעות בין חוקרים ומומחים אחרים העוסקים בתחום.  אנו מזמינים אותך להשתתף בכנס ולהגיש הצעה להרצאה או פוסטר שיוצגו בו.


מטרת הכנס
לשמש במה להצגת מחקרים העוסקים בטכנולוגיות למידה, ולקדם קיומו של דיאלוג מחקרי-אקדמי על טכנולוגיות אלה.

נושאי הכנס

 • בחינה אמפירית של מודלים ללמידה בסביבות טכנולוגיות 
 • בחינת אפקטיביות ההוראה באמצעות כלים ויישומים מונחי-תוכן  
 • חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות 
 •  ייצוגי ידע
 • שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך בישראל: תלמידים, מורים ומחשבים   
 • הטכנולוגיה כמגשרת ומצמצמת פערים ומרחקים  
 • טכנולוגיות למידה בשירות אנשים עם  צרכים מיוחדים
 • הבדלי מגדר בשימוש בטכנולוגיות למידה 

 • בחינת פרדיגמות חדשניות בהדרכה ובלמידה בארגונים ובתעשייה
 • ניהול ידע
 • משחקים דיגיטליים כסביבות למידה  
 • יישומי ווב 2.0 בלמידה
 • היבטים חברתיים של אינטראקציה בין גולשים
 • חקר השימוש ברשתות חברתיות להוראה וללמידה 
 • חקר האינטראקציה בין לומדים למחשב

 • משאבי למידה פתוחים (Open educational resources )
 • היבטים כלכליים, ארגוניים, חוקיים ואתיים של שילוב טכנולוגיות בהוראה

 

 

תינתן עדיפות להצגת מחקרים אמפיריים ולדיווחים על בחינת הצלחות או כישלונות בתחום של יישום טכנולוגיות בלמידה. ניתן להגיש הצעות גם להצגת מחקרים תיאורטיים.

אפשר לעיין במאמרים ולצפות במצגות מכנסי צ'ייס הקודמים באתר מרכז צ'ייס: www.chais.openu.ac.il

שימו לב: המועד האחרון למשלוח הצעות להצגה הוא  יום חמישי, 6.11.2008.

הנחיות להגשת הצעות


ניתן להגיש הצעות להצגה כהרצאה או כפוסטר.
 להנחיות להגשת הצעות לחצו כאן.

שימו לב! הצעות שיכללו תקציר בלבד ישפטו כמועמדות להצגה כפוסטר.

את ההצעות יש להגיש למזכירות הכנס כקובץ  doc או rtf  מצורף, לכתובת chais-conference@openu.ac.il.

ספר הכנס
כל המאמרים שיתקבלו להצגה בכנס יקובצו לספר הכנס  (proceedings book) שיופק בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

תקצירי ההצעות שיתקבלו יפורסמו גם באתר הרשת האירופית ללמידה מרחוק,
EDEN (European Distance and E-Learning Network)

 

פרסום מאמרים מכנס צ'ייס בכתב-עת

כותבי המאמרים הטובים ביותר שיוצגו בכנס, יוזמנו להרחיבם ולהגישם לפרסום בגיליון מיוחד של כתב העת Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects. המאמרים שיוגשו יעברו שיפוט,כמקובל בכתבי עת.


לוח זמנים

מועד אחרון להגשת מאמרים          6.11.2008
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס   4.12.2008
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס   21.12.2008
כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה   18.2.2009
     

  כנס 2009

  מאמרים ומצגות

  תוכנית הכנס

  קול קורא

  הנחיות להגשת הצעות

  ועדת התוכנית

  ועדה מארגנת

  הרצאות פרופ' ג'. דונאט

 

  לאתר כנס צ'ייס 2008

  לאתר כנס צ'ייס 2007

  לאתר כנס צ'ייס 2006

 
 
פרטים נוספים:  במזכירות הכנס: 09-7781326  אסנת צרפתי   ובאתר הכנס