אופנט
 
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
 
כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2009 
 
יום רביעי, כד' בשבט תשס"ט, 18.2.2009
 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)
 
http://chais.openu.ac.il/chais2009  


  שימו לב: המועד האחרון להגשת מאמרים הוארך ל- 6.11.08
 

הנחיות להגשת הצעות

 
ניתן להגיש הצעות להצגה כפוסטר או כהרצאה, לפי התבנית הבאה:

 1. הצעה להצגה כהרצאה 
  שפת ההצעה: ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
  אורך ההצעה: עד 2000 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים).
  מבנה ההצעה:
  • כותרת ההצעה ותחתיה שם המציעים, השיוך המוסדי (אם ישנו), וכתובת הדואר האלקטרוני. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית עם שמות המציעים והשיוך המוסדי.
  • תקציר (עד 200 מילים). הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף תקציר באנגלית. 
  • גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסיה, כלי המחקר, והליך המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן. 
  • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
  • סגנון כתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).
  • להצעה יש לצרף רשימה של 3-5 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
  • מגישי ההצעות שיתקבלו להצגה, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של המאמרים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.
    להורדת התבנית בעברית
    להורדת התבנית באנגלית

 2. הצעה להצגה כפוסטר 
  שפת ההצעה:  ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
  אורך ההצעה:עד 400 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים).
  מבנה ההצעה:
  • כותרת ההצעה ותחתיה שם המציעים, השיוך המוסדי (אם ישנו), וכתובת הדואר האלקטרוני. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית עם שמות המציעים והשיוך המוסדי. 
  • גוף ההצעה: עד 400 מילים. הערה חשובה:  להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר  באנגלית.
  • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
  • להצעה יש לצרף רשימה של 3-5 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
  • מגישי ההצעות שיתקבלו להצגה, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של תקצירי הפוסטרים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.
    להורדת התבנית בעברית
    
   להורדת התבנית באנגלית
  • מגישי ההצעות שיתקבלו יכינו פוסטר להצגה חזותית ובנוסף יתבקשו להציג את הפוסטר בעל-פה במשך 3 דקות במושב פוסטרים.

שימו לב! הצעות שיכללו תקציר בלבד ישפטו כמועמדות להצגה כפוסטר.


את ההצעות יש להגיש למזכירות הכנס כקובץ  doc או rtf  מצורף, לכתובת chais-conference@openu.ac.il.

 

ספר הכנס 
כל המאמרים שיתקבלו להצגה בכנס יקובצו לספר הכנס  (proceedings book) שיופק בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

תקצירי ההצעות שיתקבלו יפורסמו גם באתר הרשת האירופית ללמידה מרחוק,
EDEN (European Distance and E-Learning Network)

 

פרסום מאמרים מכנס צ'ייס בכתב- עת

כותבי המאמרים הטובים ביותר שיוצגו בכנס, יוזמנו להרחיבם ולהגישם לפרסום בגיליון מיוחד של כתב העת Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects. המאמרים שיוגשו יעברו שיפוט,כמקובל בכתבי עת.


לוח זמנים

מועד אחרון להגשת מאמרים          6.11.2008
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס   4.12.2008
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס   21.12.2008
כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה  

18.2.2009

     


 

  כנס 2009

  מאמרים ומצגות

  תוכנית הכנס

  קול קורא

  הנחיות להגשת הצעות

  ועדת התוכנית

  ועדה מארגנת

  הרצאות פרופ' ג'. דונאט

 

  לאתר כנס צ'ייס 2008

  לאתר כנס צ'ייס 2007

  לאתר כנס צ'ייס 2006

 
 
פרטים נוספים:  במזכירות הכנס: 09-7781326  אסנת צרפתי   ובאתר הכנס