אופנט
 
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
 
כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2010 
 
יום רביעי, כו' בשבט תש"ע, 10.2.2010
 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)
 
http://chais.openu.ac.il/chais2010  
 
ועדת התוכנית
 

 • פרופ יורם עשת, יו"ר (האוניברסיטה הפתוחה)
 • פרופ' בת שבע אילון (מכון וייצמן)
 • ד"ר דני בן צבי (אוניברסיטת חיפה)
 • פרופ' יהודית בר אילן (אוניברסיטת בר אילן)
 • פרופ' יואב יאיר (האוניברסיטה הפתוחה)
 • ד"ר אבנר כספי (האוניברסיטה הפתוחה)
 • פרופ' יאיר לוי (Nova Southeastern University)
 • פרופ' דוד מיודוסר (אוניברסיטת תל אביב)
 • ד"ר סיגל עדן (אוניברסיטת בר-אילן והאוניברסיטה הפתוחה)
 • ד"ר יאיר עמיחי-המבורגר (המרכז הבינתחומי הרצליה)
 • ד"ר גלעד רביד (אוניברסיטת בן גוריון)
 • פרופ' שיזף רפאלי (אוניברסיטת חיפה)
  כנס 2010
  מאמרים
  תוכנית הכנס
  קול קורא
  הנחיות להגשת הצעות

  ועדת התוכנית

  ועדה מארגנת
 
  לאתר כנס צ'ייס 2009
  לאתר כנס צ'ייס 2008
  לאתר כנס צ'ייס 2007

  לאתר כנס צ'ייס 2006

 
פרטים נוספים:  במזכירות הכנס: 09-7781326  אסנת צרפתי   ובאתר הכנס