אופנט
 
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
 
כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2010 
 
יום רביעי, כו' בשבט תש"ע, 10.2.2010
 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)
 
http://chais.openu.ac.il/chais2010  

שימו לב: המועד האחרון להגשת מאמרים הוארך ל- 29.10.09
 

הנחיות להגשת הצעות

 
ניתן להגיש הצעות להצגה כהרצאה או כפוסטר, כשהשנה תהיה הקפדה יתרה על הגשה לפי התבנית הבאה בלבד:

 1. הצעה להצגה כהרצאה 
  שפת ההצעה: ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
  אורך ההצעה: עד 2000 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים).
  מבנה ההצעה:
  • כותרת ההצעה ותחתיה שם המציעים, השיוך המוסדי (אם ישנו), וכתובת הדואר האלקטרוני. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית עם שמות המציעים והשיוך המוסדי.
  • תקציר (עד 200 מילים). הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף תקציר באנגלית. 
  • גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסיה, כלי המחקר, והליך המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן. 
  • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
  • סגנון כתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).
  • להצעה יש לצרף רשימה של 3-5 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
  • מגישי ההצעות שיתקבלו להצגה, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של המאמרים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.
    להורדת התבנית בעברית
    להורדת התבנית באנגלית

 2. הצעה להצגה כפוסטר 
  שפת ההצעה:  ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
  אורך ההצעה:עד 400 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים).
  מבנה ההצעה:
  • כותרת ההצעה ותחתיה שם המציעים, השיוך המוסדי (אם ישנו), וכתובת הדואר האלקטרוני. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית עם שמות המציעים והשיוך המוסדי. 
  • גוף ההצעה: עד 400 מילים. הערה חשובה:  להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר  באנגלית.
  • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
  • להצעה יש לצרף רשימה של 3-5 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
  • מגישי ההצעות שיתקבלו להצגה, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של תקצירי הפוסטרים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.
    להורדת התבנית בעברית
    
   להורדת התבנית באנגלית
  • מגישי ההצעות שיתקבלו יכינו פוסטר להצגה חזותית ובנוסף יתבקשו להציג את הפוסטר בעל-פה במשך 3 דקות במושב פוסטרים.

שימו לב! הצעות שיכללו תקציר בלבד ישפטו כמועמדות להצגה כפוסטר.


את ההצעות יש להגיש למזכירות הכנס כקובץ  doc או rtf  מצורף, לכתובת chais-conference@openu.ac.il.

 

ספר הכנס 
כל המאמרים שיתקבלו להצגה בכנס יקובצו לספר הכנס  (proceedings book) שיופק בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

תקצירי ההצעות שיתקבלו יפורסמו גם באתר הרשת האירופית ללמידה מרחוק,
EDEN (European Distance and E-Learning Network)

 

פרסום מאמרים מכנס צ'ייס בכתב- עת

כותבי המאמרים הטובים ביותר שיוצגו בכנס, יוזמנו להרחיבם ולהגישם לפרסום בגיליון מיוחד של כתב העת Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects. המאמרים שיוגשו יעברו שיפוט,כמקובל בכתבי עת.


לוח זמנים

מועד אחרון להגשת מאמרים          29.10.2009
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס   26.11.2009
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס   10.12.2009
כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה  

10.2.2010

     

  כנס 2010
  מאמרים
  תוכנית הכנס
  קול קורא

  הנחיות להגשת הצעות

  ועדת התוכנית
  ועדה מארגנת
 
  לאתר כנס צ'ייס 2009
  לאתר כנס צ'ייס 2008
  לאתר כנס צ'ייס 2007

  לאתר כנס צ'ייס 2006

 
פרטים נוספים:  במזכירות הכנס: 09-7781326  אסנת צרפתי   ובאתר הכנס