לשליחת קול הקורא לחבר
 
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
 
כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה
 
יום רביעי, א' באדר תשס"ו, 1.3.2006
 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
 
https://www.openu.ac.il/research_center  
הגשת הצעות: 
 
שימו לב:
הסתיים מועד הגשת ההצעות (1.12.05)
 בקרוב ישלחו הודעות על קבלת מאמרים שהוגשו 


 

הצעות יש להכין לפי התבנית הבאה:

 1. אורך ההצעה: עד 1,500 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים).

 2. מבנה ההצעה:
   
     כותרת ההצעה ותחתיה שם המציע או המציעים, השיוך המוסדי (אם ישנו), וכתובת הדואר האלקטרוני.
      תקציר (עד 200 מילים)
      גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסיה, כלי המחקר, והליך 
      המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן. בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה 
      שימוש.


 3. שפת ההצעה - ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.

 4. סגנון הכתיבה - על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).

 


את ההצעות יש להגיש למזכירות הכנס כקובץ  doc או rtf  מצורף, לכתובת chais-conference@openu.ac.il.  על הכנס
  הגשת הצעות
  וועדת התוכנית
  וועדה מארגנת
  קול קורא למאמרים
  צרו קשר
 
פרטים נוספים:  במזכירות הכנס: 054-4944835 - עדנלי שרביט-זהבי