לשליחת תוכנית הכנס לחבר
 
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
 
כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה 2006
 
הכנס התקיים ביום רביעי, א' באדר תשס"ו, 1.3.2006
 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
 
 

לדף המאמרים, המצגות וההקלטות מהכנס

 

תוכנית הכנס

 

09:00-09:45 התכנסות והרשמה
09:45-10:00 ברכות -
  פרופ' אורה לימור סגנית נשיא האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יורם עשת - ראש מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
10:00-10:45 הרצאת פתיחה
 
Prof. Curtis Bonk , Indiana University:
The Perfect e-storm: Emerging Technologies, Enhanced Pedagogy, and Erased Budgets .
10:45-11:00 הפסקה
11:00-12:30 מושבי בוקר 1-3:               
 
1. בחינת פרדיגמות חדשניות בהדרכה                        לתקצירים
2. כלים חדשניים בלמידה מקוונת   לתקצירים
3. ספרים וטכנולוגיה   לתקצירים
12:30-13:30 הפסקת צהריים
13:30-14:50 מושבי צהריים 4-6
 
4. אינטראקציה מקוונת בין לומדים   לתקצירים
5. היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות 1   לתקצירים
6. שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך 1   לתקצירים
15:00-16:20 מושבי אחה"צ 7-9
 
7.שיתוף ידע ולמידה שיתופית    לתקצירים
8. הבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות 2    לתקצירים
9. שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך 2    לתקצירים


כל ההרצאות, למעט הרצאתו של פרופ' קרטיס בונק, תתקיימנה בעברית

 
 
לצפייה בתוכנית המלאה: קובץ rtf ; קובץ pdf

לצפייה בכל תקצירי ההרצאות: קובץ word

   תוכנית הכנס
  מאמרים מצגות והקלטות
  על הכנס
  וועדת התוכנית
  וועדה מארגנת
  פרופ' בונק: הרצאות אורח
  
  לאתר כנס 2007
  לאתר כנס 2008
 
פרטים נוספים:  במזכירות הכנס: 054-4944835 - עדנלי שרביט-זהבי