לשליחת תוכנית הכנס לחבר
 
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
 
כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה 2006
 
הכנס התקיים ביום רביעי, א' באדר תשס"ו, 1.3.2006
 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
 
 
וועדה מארגנת - האוניברסיטה הפתוחה


  • דר. יואב יאיר - שה"ם
  • מאירה פריבמן - שה"ם
  • עליזה אלרהנד - יחסי ציבור 
  • אוה פרימן - קליין - רשות המחקר 
  • עדנלי שרביט-זהבי - רשות המחקר
  • אורית מנדלוביץ -שה"ם

 

 

 

 

 

 

 

 

  תוכנית הכנס
  מאמרים מצגות והקלטות
  על הכנס
  וועדת התוכנית
  וועדה מארגנת
  פרופ' בונק: הרצאות אורח
  
 
פרטים נוספים:  במזכירות הכנס: 054-4944835 - עדנלי שרביט-זהבי