לשליחת תוכנית הכנס לחבר
 
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
 
כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה
 
יום רביעי, א' באדר תשס"ו, 1.3.2006
 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
 
 
 

קול קורא למאמרים

הכנס מיועד לשמש במה להצגת עבודותיהם של חוקרים ואנשי מקצוע בישראל, העוסקים בטכנולוגיות למידה,
ולקדם שיח מחקרי-אקדמי על טכנולוגיות אלה.


נושאי הכנס

 • בחינה אמפירית של מודלים ללמידה בסביבות טכנולוגיות
 • בחינת אפקטיביות ההוראה באמצעות כלים ויישומים מונחי-תוכן
 • שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך בישראל: תלמידים, מורים ומחשבים
 • טכנולוגיות למידה פורצות דרך
 • מודלים חדשניים בלמידה מקוונת
 • חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות
 • בחינת פרדיגמות חדשניות בהדרכה ולמידה בארגונים ובתעשייה
 • הטכנולוגיה כמגשרת ומצמצמת פערים ומרחקים
 • חקר האינטראקציה בין לומדים למחשב
 • טכנולוגיות למידה בשירות בעלי צרכים מיוחדים
 • מקרי בוחן ותיאור פרויקטים.
 
תינתן עדיפות לדיווח על מחקרים אמפיריים ולדיווחים על הצלחות בתחום של יישום טכנולוגיות בלמידה.
אפשר להגיש הצעות גם להצגת מחקרים תיאורטיים או לתיאור פרויקטים, המציגים זווית התבוננות חדשנית לאחד מן הנושאים שצוינו לעיל.
את ההצעות יש להגיש למזכירות הכנס כקובץ  doc או rtf  מצורף, לכתובת chais-conference@openu.ac.il.


לוח זמנים:

מועד אחרון להגשת המאמרים         1.12.05
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס   15.12.05
הגשת נוסח סופי של המאמרים   15.01.06
כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה   01.03.06
 
דמי הרשמה:

דמי הרשמה בסך 50 ש"ח למשתתף (25 ש"ח לסטודנט).
מחיר זה כולל את ספר הכנס, כיבוד וארוחת צהריים.

  תוכנית הכנס
  על הכנס
  וועדת התוכנית
  וועדה מארגנת
  קול קורא למאמרים
  פרופ' בונק: הרצאות אורח
  צרו קשר
  
פרטים נוספים:  במזכירות הכנס: 054-4944835 - עדנלי שרביט-זהבי