לשליחת קול הקורא לחבר
 
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
 
כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה 2006
 
הכנס התקיים ביום רביעי, א' באדר תשס"ו, 1.3.2006
 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
 
 


המחקר בטכנולוגיות להוראה ולמידה צובר תאוצה רבה בשנים האחרונות, ומשפיע על הטמעת טכנולוגיות אלו כאמצעים פדגוגיים.
מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות למידה בהוראה  ע"ש צ'ייס באוניברסיטה הפתוחה יוזם כנס ארצי לחוקרים ואנשי מקצוע, אשר ישמש זירת מפגש לדיון, הצגת עבודות והחלפת דעות בין חוקרים ומומחים אחרים העוסקים בתחום.
את הרצאת הפתיחה ישא פרופ' קרטיס בונק (Curtis Bonk) מאוניברסיטת אינדיאנה, אחד החוקרים המובילים בעולם בתחומי טכנולוגיות למידה, עיצוב הוראה, ולמידה מרחוק.
אנו מזמינים אותך להשתתף בכנס ולהגיש הצעה להרצאה בו.

 
מטרת הכנס:

לשמש במה להצגת עבודותיהם של חוקרים ואנשי מקצוע בישראל העוסקים בטכנולוגיות למידה ולקיים דיאלוג מחקרי-אקדמי על טכנולוגיות למידה.

נושאי הכנס:


 • בחינה אמפירית של מודלים של למידה בסביבות טכנולוגיות.
 • חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות.
 • בחינת אפקטיביות ההוראה באמצעות כלים ויישומים מונחי-תוכן.
 • חקר האינטראקציה בין לומדים למחשב.
 • טכנולוגיה כמגשרת ומצמצמת מרחקים ופערים
 • שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך בישראל : תלמידים, מורים ומחשבים
 • הדרכה בחברה טכנולוגית: בחינת פרדיגמות חדשניות בהדרכה ולמידה בארגונים ובתעשייה
 • מקרי בוחן ותיאור פרויקטים:
 • טכנולוגיות למידה בשירות בעלי צרכים מיוחדים.
 • טכנולוגיות למידה פורצות דרך.
 • מודלים חדשניים בלמידה מקוונת


תינתן עדיפות לדיווח על מחקרים אמפיריים ולדיווחים על מקרים מוצלחים של יישום טכנולוגיות בלמידה. ניתן להגיש הצעות גם להצגת מחקרים תיאורטיים או תיאור פרויקטים המציגים זווית התבוננות חדשנית לאחד הנושאים הנדונים.


הגשת הצעות:
 

הצעות להרצאות ייבחנו על ידי שני קוראים, ויתקבלו להצגה כהרצאה או כפוסטר על פי שיקול דעתה של ועדת התוכנית. 

את ההצעות יש להגיש למזכירות הכנס כקובץ  doc או rtf  מצורף, לכתובת chais-conference@openu.ac.il

   למידע נוסף על תבנית הגשת ההצעות


ספר הכנס

כל המאמרים שיתקבלו להצגה בכנס יקובצו לספר הכנס שיופק בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה .  

דמי הרשמה
ההשתתפות בכנס כרוכה בתשלום דמי הרשמה בסך 50 ₪ למשתתף. התשלום כולל את ספר הכנס, כיבוד וארוחת צהריים לנרשמים.


לוח זמנים:


מועד אחרון להגשת המאמרים         1.12.05
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס   15.12.05
הגשת נוסח סופי של המאמרים   15.01.06
כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה   01.03.06

  תוכנית הכנס
  מאמרים מצגות והקלטות
  על הכנס
  וועדת התוכנית
  וועדה מארגנת
  פרופ' בונק: הרצאות אורח
  
 
פרטים נוספים:  במזכירות הכנס: 054-4944835 - עדנלי שרביט-זהבי